Övriga tjänster och speciallösningar

Här har vi samlat alla våra övriga tjänster utöver våra paketerade tjänster för inkommande och utgående fakturor. Här hittar du tjänstepaketen för elektroniska order,  arkivering, fakturahantering och speciallösningar för ekonomisystem.

Scancloud bygger och utvecklar hela tiden nya tjänster runt faktura och orderhantering. Vi har en mängd tjänster som vi kan erbjuda dig, läs nedan. Kolla gärna av med oss om det är något just din verksamhet har behov av så kan vi hjälpa dig.

Vi kan också ge dig råd om de bästa systemen för attest och order utifrån bransch och vilket affärssystem just du har.

Våra tjänster:

Övrigt

 • Fortnox

  Med tjänstern Scancloud för Fortnox behöver du aldrig mer skriva in någon information när du tar emot en leverantörsfaktura.

  Läs mer »

 • EFH-system

  Genom att automatisera flödet med hjälp av ett fakturahanteringssystem kan du kraftigt reducera kostnaderna för hanteringen av leverantörsfakturor.

  Läs mer »

 • Finance Flow

  Scancloud factoring flow är en tjänst för factoringföretag som köper, och/eller belånar fakturor. Med tjänsten automatiserar ni hela processen från er klient till er klients kund.

  Läs mer »

 • Digitalt arkiv

  Papper i pärmar som tar timmar att söka fram? Med Scancloud Archive digitaliseras informationen säkert. Den blir åtkomlig med behörighetsstyrning, enkelt sökbart i ett webbaserat säkerhetsklassat system.

  Läs mer »

 • Internet-
  bank

  Som ett komplement kan vi leverera fakturor från ditt företag som e-fakturor till dina privatkunders internetbank. Lösningen är kostnadseffektiv, enkel och flexibel med möjlighet till specialanpassningar.

  Läs mer »

 • Formulär

  Formulärdata, undersökningar och andra informationsinhämtare är ofta kostsamma att sammanställa och visas på ett flexibelt sätt. Scancloud kan hantera och digitalisera alla Era formulär för återsökning. Vill ni ha exporterat data strukturerat i sammanfattningar och tabeller så är tjänsten optimal.

  Läs mer »

 • Inköps- kund och betalanalyser

  I din löpande faktura-hanteringen in och ut tänker man kanske inte på allt som händer i en relation med sina affärspartners. Hur trogen är ni era inköpsavtal, har er leverantör F-skatt, hur många fakturor hanterar vi på små belopp, hur stor del av omsättningen står vårt företag för hos en kund eller leverantör….

  Läs mer »

 • Offentlig sektor

  Vår tjänst Scancloud Public vänder sig till offentlig sektor och större bolag som redan har gjort en upphandling för skanning/tolkning av fakturor. Vi kan reducera kostnaderna med mellan 20–50 % i dessa befintliga processer beroende på hur upphandlingarna gjorts.

  Läs mer »

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17