Servicefönster Scancloud 2018-06-16 – 2018-06-17

Scancloud har ett planerat servicefönster under perioden 2018-06-16 (lördag) till 2018-06-17 (söndag) med start klockan 10:00 på lördag till 19:00 på söndag då kommunikationen med våra Webbtjänster periodvis kan vara otillgängliga. Påverkade tjänster kommer under detta servicefönster att vara customer.scancloud.se, virtuell skrivare och eGate, även FTP och SFTP kan tillfälligtvis vara otillgängliga under detta servicefönster. OBS! inkommande E-posttjänster berörs inte Detta innebär att ni måste vara uppmärksam på att det ni försöker skicka till oss faktiskt kommer fram till oss utan felmeddelanden hos er, om ni får felmeddelanden så måste ni själva göra omsändningsförsök av det ni försökt skicka till oss. Alternativt så skickar ni era filer 2018-06-18 (måndag).